Technologie wytwarzania przyrostowego

Avio Aero to doskonały partner w zakresie wytwarzania przyrostowego komponentów zaawansowanych technologicznie dla przemysłu lotniczego, kosmonautycznego, energetycznego i wyścigowego.

Proces: nakładanie kolejnych warstw proszku a następnie ich topienie celem uformowania obiektów powstających w oparciu o model 3D.

Zalety:

niższe koszty materiału i możliwość zastosowania szerokiej gamy stopów w porównaniu do produkcji substraktywnej.

Technologia odpowiednia do stosowania wraz z materiałami trudnoodlewanymi.

Firma Avio Aero opracowała proszki metali przeznaczone do laserowego napawania proszków metali (LMD), selektywnego spiekania laserowego (SLM) oraz topienia za pomocą wiązki elektronów (EBM).

Te proszki zostały zoptymalizowane tak, aby tworzyć niezawodne produkty wysokiej jakości w przystępnej cenie.

Wszystkie proszki są dostarczane wraz z certyfikatami zgodności.

Łopatki wykonane z wykorzystaniem technologii EBM to rozwiązanie bardziej ekonomiczne w porównaniu do elementów odlewanych (konieczność zakupu kosztownych narzędzi oraz zarządzanie zapasami).

Nasz materiał oferuje najlepsze właściwości mechaniczne i konkurencyjne koszt wykonania części niewykończonej.

Łopatki mogą mieć maksymalnie 350 mm i można je łatwo kształtować za pomocą standardowych frezów HS lub EBM.

Ponieważ przetwarzanie EBM odbywa się w próżni, pozostały proszek nie jest w żaden sposób zanieczyszczony i może zostać wykorzystany ponownie. Wykończony element również nie jest w żaden sposób zanieczyszczony, co oznacza brak ryzyka tworzenia się twardych powłok tlenowych w odlewie oraz ułatwia dalszą obróbkę.

Łopatki można obrabiać razem, w zależności od ich rozmiaru.

Avio Aero wykorzystuje dwie, różne technologie:

EBM (topienie za pomocą wiązki elektronów) wykorzystuje wiązkę elektronów do przeprowadzenia procesu topienia.

DMLM (bezpośrednie topienie laserowe metalu) wykorzystuje wiązkę laserową do stopienia materiału do wymaganej formy.

ZALETY

DOWOLNOŚĆ PROJEKTOWA

• AM umożliwia produkcję komponentu o dowolnym kształcie

• Duży poziom złożoności komponentu nie zwiększa kosztów produkcyjnych

REDUKCJA MASY I ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI

• AM umożliwia dozowanie materiału wyłącznie do miejsca, w którym jest on konieczny

• AM umożliwia redukcję masy dzięki optymalizacji topologicznej

• Umożliwia integrację kilku elementów do postaci pojedynczej części 

 REDUKCJA KOSZTÓW

... lżejszy element to tańszy element

• Redukcja czasu realizacji

• Brak konieczności korzystania z oprzyrządowania przez dostawców

• Optymalizacja WIP

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

• Właściwości mechaniczne tak wyprodukowanego komponentu znacznie przewyższają właściwości komponentu odlewanego

EKOLOGICZNA PRODUKCJA

• Znacząca redukcja odpadów w porównaniu do tradycyjnego odlewania

Additive Manufacturing

Download Avio Aero leaflets